Разликата между остеопатията и конвенционалната медицина:


Остеопатията е медицинска наука и изкуство на мануална лечебно-диагностична практика, а също и философия за здраве и живот! Холизмът е основен принцип в Остеопатията, според който организмът е единна система, която се променя в зависимост от променящите се условия във вътрешната и външната среда и въздействията на механични ,химични, биологични, психически и други повреждащи фактори.

Остеопатите възприемат човека ,като единно неделимо цяло, което е самодостатъчно и притежава всичко, за да функционира нормално, а в случай на болест е способно да се излекува, използвайки вътрешни механизми за възстановяване с минимално въздействие от вън, чрез ръцете на остеопата. Измененията в някоя от системите, повлича след себе си изменения и в останалите. Например, увреждането на връзките на глезена, причинява ограничение в подвижността на крака, след това адаптивни изменения на нивото на таза и гръбнака, които от своя страна могат да доведат до влошено кръвоснабдяване на главата и поява на главоболие. В такъв случай, лекарят ще изпише обезболяващи, които малко ще намалят болката, но основната причина не е изяснена, нито отработена, затова скоро главоболието отново се обостря. А остеопатът ще проследи взаимовръзките в модела на болковия синдром, ще спомогне за възстановяване на правилните движения на двигателния апарат и частите на тялото участващи във веригата на нарушението. Така, без прием на медикаменти главоболието ще отшуми.

В конвенционалната медицина се използват различни способи за премахване на симптомите, но точно те са тези, които ни навеждат към размисъл, къде е коренът на проблема, и замазвайки ги, ние не го решаваме, а го вкарваме още по-навътре в организма. Най-важното условие за успеха на остеопатичното лечение е искрената вяра на терапевта в това ,което прави.

    При Остеопатичния подход, се работи с цялото тяло, терапевта се запознава и с психоемоционалното състояние на пациента и преценя, доколко то може да провокира даден симптом и така стига до първопричините за съответното състояние. Изводът е: „Работата с триединството – душа ,ум и тяло дарява здраве и свобода!“